Projekt: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie
 
Strona główna O projekcie Dokumenty Plan zajęć Zadanie 1
Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6
   
O projekcie Projekt realizowany we współpracy z pracodawcami. Celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach. Podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
Celem projektu jest:
- zwiększenie - we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły,
- podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
- doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w zawodach technik mechanik i mechatronik,
- organizacja staży i praktyk zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowego,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, grafika inżynierska, budowa  instalacji inteligentnych domów, diagnostyka pojazdów samochodowych, laboratorium mechaniki technicznej na PŁ.
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 85.
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 6.
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy -114.
   
   
   
   
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020