Projekt: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie
 
Strona główna O projekcie Dokumenty Plan zajęć Zadanie 1
Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6
   
Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów
z programowania obrabiarek sterownych numerycznie
   
  Program, m.in.: zapoznanie się z możliwościami programu, opracowywanie oraz modyfikacja programów obróbki, wykonywanie podstawowych operacji obróbki, wykonywanie szkiców prostych detali, pisanie prostych programów tokarskich.
 
Galeria zdjęć edycja I (wrzesień 2016 - styczeń 2017). Zobacz tutaj >>>>
Galeria zdjęć edycja II (luty 2017 - czerwiec 2017). Zobacz tutaj >>>>
W ramach zajęć omawiane będą:
1. Wprowadzenie, wiadomości ogólne. Budowa i zasada działania obrabiarek CNC. Zespoły funkcjonalne ruchowe CNC.
2. Magazyny narzędziowe i zmieniacze narzędzi.
3. Osie sterowane, układy współrzędnych, podstawy geometryczne przy programowaniu.
4. Zasady projektowania procesu technologicznego na obrabiarkę CNC.
5. Zasady doboru narzędzi. Zasady doboru obrabiarek.
6. Zasady doboru technologicznych warunków obróbki.
7. Zasady obsługi obrabiarki CNC. Język programowania i budowa bloku informacji programu sterującego pracą obrabiarki CNC.
8. Funkcje modalne i nie modalne programu. Cykle obróbkowe.
9. Metody programowania obrabiarek. Programowanie ręczne. Programowanie warsztatowe (WOP). Programowanie automatyczne (CAM).
10. Zadania i ich realizacja praktyczna podczas pracy na obrabiarce CNC. Symulatory i symulacja działania programu na komputerze i maszynie.
11. Zasady bhp podczas obsługi obrabiarek CNC.
12. Analiza dokumentacji obrabiarek CNC.
13. Uruchamianie obrabiarek CNC (tokarka, frezarka).
14. Zerowanie układu współrzędnych obrabiarki.
15. Obsługa panelu sterującego obrabiarki i symulatora.
16. Umieszczanie narzędzi w magazynie i pomiar długości narzędzia.
17. Mocowanie materiału i ustalanie miejsca zerowego przedmiotu.
18. Wykorzystanie czujnika krawędziowego do ustalenia miejsca zerowego przedmiotu.
19. Uruchamianie obrabiarki i wykonanie obróbki przedmiotu w trybie JOG na frezarce i na tokarce.
20. Postępowanie podczas pierwszego uruchomienie programu na obrabiarce.
21. Wprowadzanie i wykonywanie poleceń w trybie MDI na frezarce i na tokarce.
22. Opracowanie programu obróbki wybranego przedmiotu na obrabiarce i symulatorze.
23. Uruchamianie obrabiarki w trybie AUTO (z wykorzystaniem programów znajdujących się w pamięci obrabiarki).
24. Uruchamianie i edycja programu na obrabiarce.
25. Obsługa techniczna i zabiegi konserwacyjne na obrabiarkach CNC.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020