Projekt: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie
 
Strona główna O projekcie Dokumenty Plan zajęć Zadanie 1
Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6
   
Zadanie 4 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów
z diagnostyki pojazdów samochodowych
   
  Program, m.in.: system Common Rail, obwody prądu stałego i zmiennego, rezystancje, pojemność, indukcyjność, optoelektronika, podstawowe układy elektroniki analogowej i cyfrowej, podzespoły pojazdów samochodowych, graficzne symbole czujników.
Zadanie obejmuje również doposażenie pracowani/warsztatów dla zawodów: Technik mechanik pojazdów samochodwych.
 
W ramach zajęć omawiane będą:
1. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania na pracowni diagnostycznej. Regulamin i BHP pracowni diagnostyki samochodowej. Test diagnostyczny
2. Wprowadzenie do diagnostyki samochodowej
3. Prezentacja stanowisk dydaktycznych CommonRail, elektroniki pokładowej oraz osprzętu diagnostycznego
4. Przegląd układów wtryskowych
5. Zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail
6. Układ zasilania paliwem
7. Zasobnik i zawór wysokiego ciśnienia
8. Sterowanie elektroniczne EDC
9. Transmisja danych EDC oraz układ wspomagania rozruchu
10. Budowa i zasada działania testera diagnostycznego KTS 590
11. Indywidualne ćwiczenia z obsługi testera KTS 590
12. Ćwiczenie nr 1 Interfejs ESI Tronic
13. Ćwiczenie nr 2 Diagnostyka Common Rail
14. Ćwiczenie nr 3 Diagnostyka Common Rail
15. Ćwiczenie nr 4 Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania ze schematów elektrycznych
16. Ćwiczenie nr 5 Oscyloskop w KTS – praktyczne wykorzystanie jego możliwości
17. Ćwiczenie nr 6 Adaptacja oraz ustawienia parametrów pracy silnika z wykorzystaniem urządzenia KTS
18. Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
19. Diagnostyka źródeł energii i układu rozruchowego
20. Diagnostyka podstawowych sensorów i elementów wykonawczych silnika
21. Diagnostyka cyfrowych magistral danych oraz wskaźników kontrolno-pomiarowych
22. Diagnostyka wybranych czujników bezpieczeństwa i komfortu
23. Diagnostyka instalacji alarmowej oraz sterowników samochodowych
24. Sporządzanie dokumentacji warsztatowych
25. Ćwiczenie nr 7 Rezystory, dekada rezystancyjna, cewki, kondensatory, żarówki
26. Ćwiczenie nr 9 tranzystory: bipolarne, bipolarne-Darlington, unipolarne MOSFET, diody, czujniki termistorowe
27. Ćwiczenie nr 10 fotoelementy, bramki logiczne, przetwornik A/D
28. Ćwiczenie nr 11 wzmacniacz operacyjny, generator astabilny, monostabilny, światłowody: nadajnik i odbiornik
29. Ćwiczenie nr 12 Opracowanie sprawozdań z realizacji prac
30. Egzamin końcowy
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020