Projekt: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie
 
Strona główna O projekcie Dokumenty Plan zajęć Zadanie 1
Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6
   
Zadanie 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
   
  Program, m.in.: możliwości i ograniczenia zawodowe uwzględniające potrzeby pracodawców; kompetencje społeczne i personalne; dokumentacja aplikacyjna; poznanie regionalnego rynku pracy, tworzenie indywidualnego planu rozwoju.
 
W ramach zajęć omawiane będą:
Cele:
• ukazanie roli indywidualnych porad w procesie podejmowania decyzji;
• wsparcie w opracowaniu Indywidualnego Planu Zawodowego;
• pokazanie możliwości optymalnego planowania własnej ścieżki zawodowej;
• pomoc w realnej ocenie szans uzyskania pracy zgodnej z wykształceniem.

Treści kształcenia:
1. Zasoby osobiste, rodzinne i środowiskowe w planowaniu kariery.- 1godz.
2. indywidualne możliwości edukacyjne i zawodowe -1godz.
3. Przygotowanie Indywidualnego Planu Kariery.- 2godz.

Poradnictwo grupowe:
Główne cele programu
Pomoc uczniom w przygotowaniu do podjęcia trafnych wyborów zawodowych i edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
Podniesienie kompetencji uczestników w wyniku działań projektowych:
• znajomość profilu własnych predyspozycji, oraz kompetencji wymaganych w wybranym zawodzie,
• umiejętność określania własnych celów edukacyjnych i zawodowych w oparciu o znajomość oczekiwań pracodawców,
• umiejętność wykorzystania informacji, wynikających z analizowania rynku pracy dla planowania własnej ścieżki kształcenia/ścieżki zawodowej
• przyjęcie postawy gotowości do zmiany i dostosowania się do wymogów rynku pracy,
• umiejętność tworzenia Indywidualnego Planu Kariery,
• znajomość specyfiki regionalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców,
• umiejętność diagnozowania możliwości zatrudnienia w wyniku analizy własnych umiejętności zawodowych oraz prezentowania własnych kwalifikacji.

Formy realizacji i treści tematyczne
Warsztaty grupowe:
Czas trwania: 6 modułów tematycznych. Łącznie 16 godzin dla grupy. Ilość uczniów w grupie: 8-11.
1. Rozpoznanie możliwości i ograniczeń zawodowych.
2. Kompetencje społeczne i komunikacyjne w kontekście pracy.
3. Charakterystyka regionalnego rynku pracy. Dokumenty aplikacyjne.
4. Kwalifikacje zawodowe a wymogi pracodawców.
5. Dostosowania do zmiennych oczekiwań rynku pracy.
6. Diagnozowania możliwości zatrudnienia i przygotowanie portfolio.
Materiały dla uczniów przygotowane w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego
Praca z celami - program Chcę być najlepszy. cz.1 - prezentacja Chcę być najlepszy. cz.2 - prezentacja Chcę być najlepszy. cz.3 - prezentacja Chcę być najlepszy. cz.4 - prezentacja
Struktura CV CV-przykład CV europejskie - przykad Jak napisać dobry życiorys? Jak napisać list motywacyjny?
Ćwiczenie 1 - Jakie są moje cechy osobowości Ćwiczenie 2 - kwestionariusz "Moja kariera" Ćwiczenie 3 - Co umiem robić?    
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020